Fakta om deltidsbrandmän

(Eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter)

Vad gör en deltidsbrandman?

Många av arbetsuppgifterna som en heltidsbrandman har – men inte hela tiden. Som deltidsbrandman rycker du ut vid larm under de veckor du har beredskap (24 timmar om dygnet hela veckan eller enligt ett lokalt utformat schema), i normalfallet ungefär var fjärde vecka. I många fall åker deltidsbrandmän också ut för att hjälpa till vid sjukdomsfall innan ambulansen hunnit fram.

Vad behövs för att bli deltidsbrandman?

Du ska vara över 18 år, vara frisk och ha god kondition. Därutöver ska du ha körkort, ha ett godkännande från din arbetsgivare samt i normalfallet bo och arbeta så att du kan ta dig till brandstationen där du tjänstgör inom 5-7 minuter (kan i vissa fall finnas andra krav, kontakta din lokala räddningstjänst för besked).

Var behövs det deltidsbrandmän?

I större orter är de flesta brandmän anställda på heltid av räddningstjänsten. På mindre orter används ofta istället deltidsbrandmän (eller Räddningstjänstpersonal i beredskap som det heter formellt).

Ibland kombineras heltids- och deltidsanställda, men i många fall bemannas brandstationer enbart med deltidsbrandmän. 

Hur många deltidsbrandmän behövs det?

Sammanlagt finns det närmare 16 000 brandmän i Sverige. Av dessa är omkring 10 700 deltidsanställda. Systemet med deltidsbrandman är därmed en bärande del av svensk räddningstjänst. Varje år rekryteras det hundratals nya deltidsbrandmän över hela landet.

Behövs några förkunskaper eller särskild utbildning för att bli deltidsbrandman?

Nej, det behövs inga särskilda förkunskaper eller någon särskild utbildning. Alla som uppfyller de fysiska kraven är välkomna att ansöka.

Du som blir antagen utbildas lokalt eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), eller i en kombination. Utbildningen betalas av den räddningstjänst där du blivit antagen som deltidsbrandman.

MSB:s utbildning är sex veckor för att bli deltidsbrandman. Utbildningen består av två kurser. Den första kursen är på 2 + 1 veckor och den andra kursen är 3 veckor, den första och andra kursen är inte sammanhängande.
Den första kursen, Kommunal räddningstjänst, består i sin tur av två delar där den första delen är på två veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Den andra delen genomförs på den lokala räddningstjänsten och är en vecka lång.
Den andra kursen, Räddningsinsatsen, är på tre veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder.

Vad ingår i utbildningen för att bli deltidsbrandman?

Utbildningen innehåller allt du behöver kunna för att kunna verka som deltidsbrandman. Under utbildningen behandlas och tränas bland annat följande:

 • Brandskydd och brandförlopp
 • Brandsläckning
 • Olycksförlopp
 • Livräddning
 • Akut omhändertagande
 • Trafikolyckor
 • Farliga ämnen
 • Krisstöd
 • Miljöpåverkan
 • Arbetsskydd
 • Räddningstjänstens roll och gällande lagstiftning

Får man själv välja hur mycket man vill jobba?

Nej. Uppdraget innebär att ha beredskap för insatser under omkring en vecka i månaden. I vissa kommuner är beredskapen en hel vecka i taget och i andra kan beredskapen utformas efter de anställdas behov och möjligheter, men i genomsnitt ska du räkna med att beredskapen utgör ungefär en vecka i månaden. I genomsnitt rycker en deltidsbrandman ut på insatser någon eller några gånger under varje beredskapsperiod. Att vara deltidsbrandman är ett komplement till det ordinarie arbetet.

Hur mycket tjänar man som deltidsbrandman?

Räddningstjänsten i den kommun där du är deltidsbrandman betalar ersättning för beredskapen och när du deltar i insatser, övningar och utbildningar. Den genomsnittliga ersättningen under ett år uppgår till omkring 80 000 kronor före skatt.

Hur gör jag för att bli deltidsbrandman?

Om du är intresserad av att bli deltidsbrandman så ta kontakt med räddningstjänsten i din kommun. Du får då mer information om vilket behov som finns och vilka krav som ställs för anställning. Får du sedan anställning, så ser räddningstjänsten till att du får den utbildning som behövs. Du hittar kontaktuppgifter till samtliga räddningstjänster här.

Värva en brandman

Tipsa en vän som du tror skulle passa som brandman om den här sidan!

Eller dela denna sida

Skicka
Tack, din vän är nu tipsad!

SE EN FILM OM HUR DET ÄR ATT ARBETA SOM DELTIDSBRANDMAN