Fler än man tror har det som behövs

Som deltidsbrandman får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Förutom att rädda liv och göra skillnad i samhället ingår du i en gemenskap hos din räddningstjänst, får en värdefull utbildning med regelbunden övning och får ett rejält tillskott i hushållskassan.

Det viktigaste du behöver är viljan att hjälpa till och rädda liv. Självklart finns det andra förutsättningar du behöver för att kunna vara deltidsbrandman, vissa av dem kan räddningstjänsten hjälpa till med, som tillexempel träningsprogram. Anställningskriterierna kan variera något mellan olika kommuner och beroende på vilka behov som finns. Här kan du läsa om grundförutsättningarna som gäller överallt.

Rätt ålder

Alla deltidsbrandmän måste vara över 18 år. I en del kommuner finns också en övre gräns på 50-60 år.

God fysisk förmåga

De flesta kan mer än de tror. Den lokala räddningstjänsten kan bidra med träningsprogram om du behöver förbättra dig inom något visst område.

Som deltidsbrandman ska du vara frisk, vilket betyder att du inte har några sjukdomar som begränsar den fysiska förmågan. Du ska också ha bra kondition. För att bli deltidsbrandman behöver du klara ett antal fysiska tester. Du ska också vara simkunnig och inte vara rädd för mörker eller höjder.

Körkort

Alla deltidsbrandmän behöver ha körkort, med minst B-behörighet. Vid vissa tillfällen söks särskilt personer som har körkort med C-behörighet.

Närhet till brandstation

Deltidsbrandmän behöver för det mesta bo och arbeta så att de kan ta sig till sin brandstation på kort tid. Exakt hur länge kan variera något mellan olika kommuner. På landsbygden innebär det att du kan befinna sig uppemot en mil från brandstationen om du har tillgång till bil. I vissa fall finns andra krav. Kontakta din lokala räddningstjänst för information om vad som gäller i din kommun.

Godkännande från arbetsgivare

Att vara deltidsbrandman är att göra en samhällsinsats vid sidan av det ordinarie arbetet, vilket innebär att du normalt har beredskap ungefär var fjärde vecka. Det är under den veckan det kan bli aktuellt med utryckningar när som helst på dygnet – och därmed frånvaro från det ”vanliga” arbetet eller från familjen.

Dessutom behövs ledighet vid några tillfällen varje år för att genomföra övningar, normalt ca 50 timmar per år. De flesta övningar genomförs under beredskapsveckorna, det vill säga ungefär en gång i månaden.

För att kunna vara ledig för att göra insatser och medverka i övningar behövs godkännande från den ordinarie arbetsgivaren.

Utbildning

Innan du kan börja som deltidsbrandman behöver du genomgå utbildning. Den kan ske lokalt, hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller i en kombination. Kontakta aktuell brandstation för att få reda på hur de genomför utbildningen som du behöver.

Du som blir anställd som deltidsbrandman får utbildningen betald av den räddningstjänst där du är anställd. Räddningstjänsten ersätter även, i de fall det är aktuellt, förlorad arbetsinkomst från ordinarie arbetsgivare under utbildningen.

MSB:s utbildningen för att bli deltidsbrandman pågår sammanlagt sex veckor och består av två kurser. Den första kursen är på 2 + 1 veckor och den andra kursen är 3 veckor, den första och andra kursen är inte sammanhängande.
Den första kursen, Kommunal räddningstjänst, består i sin tur av två delar där den första delen är på två veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Den andra delen genomförs på den lokala räddningstjänsten och är en vecka lång.
Den andra kursen, Räddningsinsatsen, är på tre veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder.

Hur gör jag för att bli deltidsbrandman?

Om du är intresserad av att bli deltidsbrandman så ta kontakt med räddningstjänsten i din kommun. Du får då mer information om vilket behov som finns och vilka krav som ställs för anställning. Får du sedan anställning, så ser räddningstjänsten till att du får den utbildning som behövs. Du hittar kontaktuppgifter till samtliga räddningstjänster här.

Grundförutsättningar

  • Över 18 år
  • Frisk
  • God kondition
  • Simkunnig
  • Ej mörk- eller höjdrädd
  • Gilla lagarbete
  • Stresstålig
  • Körkort
  • Bostad och arbetsplats med möjlighet att ta sig till brandstationen inom 5-7 minuter
  • Godkännande från huvudarbetsgivare

Värva en brandman

Tipsa en vän som du tror skulle passa som brandman om den här sidan!

Eller dela denna sida

Skicka
Tack, din vän är nu tipsad!

Se en film om hur det är att arbeta som deltidsbrandman