För arbetsgivare

Varför?

Med en medarbetare som är deltidsbrandman får verksamheten en professionell livräddare.

Deltidsbrandmän är också ofta viktiga resurser i arbetet med att förebygga olyckor och andra händelser på arbetsplatsen. Som deltidsbrandman får man utbildning inom brandskyddsarbete, farliga ämnen, hjärt- och lungräddning, krisstöd och arbetsskydd.

Systemet med deltidsbrandmän är ryggraden i svenska kommuners räddningstjänst. Av landets totalt närmare 16 000 brandmän är omkring 10 700 deltidsanställda.

Att arbetsgivare ger medarbetare möjlighet att vara verksamma som deltidsbrandmän är en mycket viktig insats för att vi ska kunna hjälpa människor vid bränder, olyckor och sjukdomsfall i hela landet.

Hur ofta?

Att vara deltidsbrandman innebär att man har beredskap omkring var fjärde vecka. Under dessa veckor ska man dygnet runt kunna inställa sig inom 5-7 minuter vid larm.

I genomsnitt åker deltidsbrandmän på 1-2 hjälpinsatser per vecka men omfattningen varierar mellan olika kommuner och orter. Många av insatserna sker när medarbetaren inte är på sin ordinarie arbetsplats.

Utbildningen för att bli deltidsbrandman kan ske lokalt eller hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), eller i en kombination.

MSB:s utbildning pågår sammanlagt sex veckor och består av två kurser. Den första kursen är på 2 + 1 veckor och den andra kursen är 3 veckor, den första och andra kursen är inte sammanhängande.
Den första kursen, Kommunal räddningstjänst, består i sin tur av två delar där den första delen är på två veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Den andra delen genomförs på den lokala räddningstjänsten och är en vecka lång.
Den andra kursen, Räddningsinsatsen, är på tre veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder.

Som deltidsbrandman övar man omkring 45-60 timmar per år. Övningarna genomförs normalt på kvällstid på vardagar.

Kostnad?

När deltidsbrandmannen åker på hjälpinsatser eller är på utbildning får hon eller han lön från räddningstjänsten. Vid insatser och utbildning under ordinarie arbetstid görs löneavdrag hos huvudarbetsgivaren.

Arbetsgivaren får ingen direkt ersättning från räddningstjänsten, men får däremot en medarbetare med gedigna kunskaper inom brandskydd, livräddning och olycksförebyggande arbete.

Vad händer vid skador eller sjukdom i samband med tjänstgöring som deltidsbrandman?

Räddningstjänsten betalar 80% av ersättningen deltidsbrandmannen skulle ha fått från räddningstjänsten under två veckor. Därefter utgår ersättning från Försäkringskassan. Eventuella rehabiliteringsutredningar ansvarar huvudarbetsgivaren för. Räddningstjänsten försöker alltid medverka och hjälpa till i sådana sällsynta fall.

Värva en brandman

Tipsa en vän som du tror skulle passa som brandman om den här sidan!

Eller dela denna sida

Skicka
Tack, din vän är nu tipsad!

BRA FÖR LOKALSAMHÄLLET – BRA FÖR ARBETSGIVAREN

Se en film om fördelarna för arbetsgivare att ha deltidsbrandmän som medarbetare.